Kapitalizm

KAPITALIZM

Kapitalizm Kapitalizm jest systemem ekonomicznym opartym na prywatnej własności środków produkcji i ich działaniu dla zysku. Cechy charakterystyczne dla kapitalizmu obejmują własność prywatną, akumulację kapitału, pracę najemną, dobrowolną wymianę, system cen i konkurencyjne rynki. W kapitalistycznej gospodarce rynkowej decyzje i inwestycje są określane przez każdego właściciela majątku lub zdolności produkcyjnych na rynkach finansowych i kapitałowych. […]

Czytaj dalej...

Darmowe konto bankowe

DARMOWE KONTO BANKOWE

Darmowe konto bankowe Wprowadzona przez władze ustawa nakazała, aby każdy bank miał w swojej ofercie darmowe konto bankowe. Instytucje, które tego nie zrobią, będą musiały płacić wysokie kary. Ta decyzja jest ukłonem przede wszystkim w stronę tych osób, które jeszcze nie korzystały z kont bankowych. Nie będzie można pobierać opłaty za prowadzenie takiego rachunku ani […]

Czytaj dalej...